h o n g x u n s ơ ndăm bi lục bt ngy cũ
 

đ ư ờ n g  c h i a

vết trần p dụi ba m

cho lng rười rượi nỗi t t buồn

vườn nh ai bn vạch xanh

đi ngang vạch đỏ hồn khoanh bụi m

1963

 

 

b ằ n g  h ữ u

đ từng cắp nch tu vn

xuống đ mỹ lợi qua thần ph nghe

rượu thơm kết đặng một b

1965

 

 

g i ữ a  c n h  đ ồ n g

biết bao năm thng rồi trời

để thương ko nhớ bồi hồi ko my

ko chiều xuống thắp ln cy

ko đm thăm thẳm ko ngy quạnh mong

cn bao năm thng vời trng

bng người đi giữa cnh đồng vi vu

1966

 

 

c ạ n  t h ề

biển kh lu nắng tri gi

ti từ ni vọng bi ca đất sầu

cn g để gối ln nhau

dưới chn xảo ngự nt nhầu hoa tin

mậu thn 68

 

 

v ầ n  t r o n g  t h u

khi người đứng lại trong sương

đ trao ci bng cho tường thu cm

chỗ năm xưa vợi chỗ nằm

mưa trt hết l vo căm lạnh đầy

người cng thể điệu hương may

cng m thuỷ t phương ny nhẹ đi

dưới chn đ sỏi lầm l

khi khng đời mải miết suy vi cuồng

người về trộng tuổi gai chng

người em gi đ phiu bồng một mai

by giờ ngy cũ ging hai

cn nghi vọng một cht đi ngn hoa

tới khi thu hứng đổ a . . .

1969

 

 

v ề  m ộ t  n g ư ờ i  ở  n i

ln rừng củi mục xương vai

xuống dốc ni cũng mưa di trợt trơn

đ ai tượng tạc tủi hờn

nghe vong lục bị từ cơn đọa đy

l đương kh bỗng rất dy

chn ly lất xuống ngn my cổ phần

mỗi đời ring một khe lăn

tm nhau gọn giữa lưng trần phi sinh

1971

 

  

c n  x ư a  s a u

về đy ly hứng chim bao

c nhau trong giọt rượu tro chung thn

đường trăm năm cuộc diện gần

ta trn mỗi cnh ph vn của đời

khu vườn lộc ta mn ci

đem cho huyền diệu của lời mai sau

đn em nhạc ngựa qua cầu

v sng nước biếc một mầu vu quy

1972 

art2all.net