h o n g x u n s ơ n

 

 

 

Halloween Party 2010, Montreal Quebec Canada
Hoang Xuan Son as Dark Man, gold medal
Photo Pham Viet


đ ru
thng 10, ngụy trang

mng tay cứ mọc di ra
tứ chi ngoằn ngoo như con hoẳng
rừng su xuyn gy trang sch cổ
mn gỗ bập bng
lửa cha dạng thiều lấp l dy nịt vai trể xuống
người ph thuỷ v di
siết họng con ma trầm lun ngục ch
ha bnh đu chẳng biết nơi bốn vch tường
tới thng mười triền đồi cũng lụt
nước bay c chết
những nếp nhăn tiền sử
bệnh ma lm thấp khớp
ngn cầm khum

vại chum vại chum vụm        chai
giọng c ku ngời
bỗ b cy hạnh phc
du m ra khỏi bẫy giăng
trăng lưỡi liềm đăng quang mẫu hậu
những mc cu phế liệu
dập nt khu vườn kim loại điu tn
b-tốc bơm căng thời đại
cn một mũi kim b mọn ăn nhờ
chch vo hồn xanh kh

ru nức nở
dưới hầm đ nghiến răng lồ cồ
chiếc cối xay lạo xạo trn m mạch
tới thng 10 buồn dụi v tri
mảng da lừa
gốc to

mng tay đổ đốn
hư theo bầy tc trn rừng bi đỏ xanh
tm vng điệp trng khẩu ngữ
lướt thướt đời khoa nghi

hong xun sơn
octobre 2015

 

 


art2all.net