h o n g x u n s ơ ndấu đm. v chiều rơi của hoa
                                 tặng Đinh Cường


sao c thể c được những người đẹp
như tranh
ti chết theo tranh
v sự thật ngoi đời
những người đẹp rỡ như hoa
l
bing biếc phi tần
đinh hương bn tc. huệ
trắng nuột vườn
ti yu vẻ thiệt th cc dại
thược dược tm ngời đa vương tn
ai. i ai sao m như nhung
                hồn
mắt hớp hồn
ai yếu đuối
sao lả lơi lan ngọc dng thiều
rộn rng xanh lam phỉ thu
sao c thể c
lm sao nghe nhẹ
một đường
rơi


những sợi tc thoảng cht hương bồ kết
trn nhnh treo lục huyền
lưỡi cắn gi
v mi nồng vị thở
đm
vang theo một cung đồ b mật
suối mi m đn
tiếng rc cnh l nhẫy
bng sương loang miệt mi
thing về một ai m hư cng xao động hồ
hoang từ rạo rực
thở nhỏ nhoi. bng
đm lửa
nh gợn hồng dục t
miệng ngậm rồi thức m
từ từ
bung
thả


hong xun sơn
7 avril 2015art2all.net