hoàng xuân sơn

 

đ ầ u  đ ờ i

 

ch́m nơi khóe mắt của người

chút t́nh như ư thơm vời nẻo không

đành rằng lạ mặt chờ trông

đă thầm nghe một tiếng ḷng rung ngân

xin nhau đừng có ngại ngần

nhỡ mai thương hận lửa lần xuân xanh

sẽ không ai cho ta nhành

thiên kim của tuổi tập tành yêu đương

chính chúng ta là thiên đường

hăy buông nhè nhẹ. hăy buông

. . . . vào . . . .                              

                        đ ờ i . . . . . . . . .