hoàng xuân sơn

 

đ â u  x a  n h ư  t h ơ

 

3 năm. luồn lọt 2 câu (*)

cái ư cái tứ như cầu đứt dây

treo tôi vào thuở mộng đầy

con sâu chập chững ḅ ngây ngất đời

đo vừa một khoảnh tim côi

1 cô đơn nhớ. 1 bồi hồi mong

lạ lùng thay giữa vun trồng

cây sai trái ngọt hoa ṃng mọng hương

sáng như đôi mắt lạ thường

phớt hồng như gợn tà dương nắng chiều

ân sủng đời. lượng bao nhiêu

mà ngăn ngắt sớm mà d́u dịu hôm

từ nỗi xuyến xao, yếu. ṃn

hay từ cơi tạ sắt son bế bồng

ru nằm một tao nôi. chung

thơ và em. bé mọn. trùng điệp. bay

xa rồi

xa thật rồi. mây . . .

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

1. 7. 2010

(*) Theo Giả Đảo

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net