h o n g x u n s ơ n


 

dẫy ma

camoncamoncamon
ờ th năm no cũng cm ơn
m đ trả được ơn cht g
cht sống tự do ht thở
[m cứ lui chui lc chc vo mịt m kỷ niệm]
tn dư sợi khi lững lờ
cht buồn tnh bới xới hm xẻn xưa sau
cht đưa nhau qua mức cn mộng hờ
nhn nh mắt chiều nguội tắt củi nỏ
 


cm ơn. xin cm ơn
chng ta vẫn đủ ngy ba bữa
một bữa xương hầm một bữa thịt kho một bữa da rn
chỉ thiếu cọng rau xanh phụ đề
của thước phim lng l xa lắc xa lơ
ờ th thi vẫn xin đấm ngực
v gật đầu tạ ơn tạ ơn

HongXunSơn
29 novembre 2013

 


art2all.net