h o à n g x u â n s ơ n


 

đêm
nghĩ đến T.

cứ để một chút ánh sáng
nhỏ nhoi
[như ngọn đèn bỏng đầu gió]
để thấy rằng đêm vẫn khua tịch
chữ nghĩa sách báo
màn h́nh sát nách
sự cặm cụi của cái bóng
vết sậm môi đỏ đáy cặn.      vang
chạm một ḿnh phản dội
thuỷ tinh.   và tiếng kḥ khè
hai luống phổi


b́nh minh


tôi mộng du ra ngoài cơn ngủ
t́m một mảnh giấy thuần lương
viết. viết ǵ trong đó
[những mặt chữ không bao giờ được nhận diện]
khi sớm mai tỉnh táo thức dậy
mặt trời như điên


kẻ đồng lơa


tận dụng tôi âm thanh&ánh sáng
nạo vét luôn cả điều im lặng
xiển dương tính người

ồ không tánh có nghĩa là không không
con động vật luôn ngọ nguậy
bao trùm lên cả bề mặt cơ quan
diện tích núi rừng
và phố chật hẹp

không gian mấy chiều chẳng hề quan ngại
ngươi đă từng bay như mơ
trên siêu tần ảo giác

a rồi vũ trụ chỉ c̣n chiều dọc
tất cả dựng đứng cuộc đời teo tóp lại
chi chít.
như cây


Hoàng Xuân Sơn
rạng ngày 3 tháng 12 năm 13

 


art2all.net