h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

Đ I

Tặng Cao Quảng Văn

 

Lánh ḿnh
Trong mỗi chuyến đi

Thấy tôi? Không thấy!
Thấy ǵ không em

Thấy tân toan một bực thềm

Ḅ lên thiên đỉnh
Xuống d́m mộ hoa

Thấy hôm xưa
Bóng nguyệt tà

Tôi và em. Giữa phồn hoa động đ́nh

Thấy trăm năm
Một ảnh h́nh

Huyền lai cổ lục lồng khinh khoái
Đời

Hoàng Xuân Sơn
25.8.19

 


QUAY

Dốc. Và đá tảng thụ h́nh
Lốc cốc cây cảnh bước
Ŕnh rập. Tôi
Leo lên đánh phệt gió ngồi
Trời đất mọc giữa thành lồi
Cung quăng
Sống lâu mới biết được rằng
Bánh
Trái
Vô lự quay
Ṃng ṃng em

Hoàng Xuân Sơn
Denver 27.8.19

 

 

 


art2all.net