hong xun sơn

 

 

đ i   q u a

 

thắp uổng

ln cao chi

gc ta lung linh bng chữ nến m

thơ mớ bạc tc

lm sao lận ti quay lưng

về pha tổn thất cy người

nhấp nhổm hương

mồi chi. đm

 

ba mươi lưng vải

o soi mn thớ

kể chi ru tc phiếm ph

chiếc nanh chồn đeo ngờ ngợ

một vầng trăng

đ lủi v trung

 

mm mi đồng xun trn bo lửa

si hồ bơi qu

lạnh mặt               chung

đường chung sự nhm nhi hong quyến

văn tự khắc su

dm đ quỷ hồn ốc

vang động tiếng t v

 

thổi riết một hồi my rựng c

ở k

ngọn đồi cy khng xanh

ni chạm nguyệt mỗi khc buồn nẫu

mỗi đốm sng chim rừng

khuyển mi

hoa nghing trời lng bạc

 

HongXunSơn

thng 6/2012

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net