h o n g x u n s ơ nđi tm

vo hẻm rậm rịt tc xm xt
mặt trời cưa ngang một đỉnh cy
l l l. l um. v cỏ
tuyền lục thin nhai. hoẵng một bầy


rừng cực tm lc trăng vừa khuất
my chm ru thẳng đuột sơn h
biển lấn v. khc. nh qun trẻ
giọng buồn như một qung chia xa


c go đi nữa sương vẫn cứng
giọt giọt giọt giọt. giọt mưu toan
li cổ đồng bằng chn tập thể
rồi nn mai phục buổi quy hng


hong xun sơn
9 jan. 2015


art2all.net