h o à n g x u â n s ơ n

 

 

D Ố C
tặng những dấu chân trên lang-biang

 

Nơi dây cầu treo những chiếc giày nhuốm sương bẩn
hát viviane về blues ẩn xanh
cây thủy mật trồng sân nhà vắng
cổng tường lâu năm chứng tích đóa t́nh
nơi khóm hồng hoa kư ức miền cao khoáng dă
mắt cỏ núi đồi băng băng
thăm thẳm lục ngàn
hồ thong manh
bịt mắt bắt t́nh chấp chới

ngửa mặt một đêm nh́n đặc trời sao nguyễn
câu thơ dặn cánh tường vi
hăy rung hoài dĩ văng
và cứ mơ màng cho đời t́nh tự
suối tóc vỹ cầm
dấu nhớ lên đồi căng dây mă
ngàn thông reo đá dốc
con đường im những ngôi nhà
hát chào nhau từ tâm lượng
khúc đỏ cam rưng ḷng xác pháo
bầy chim én nhón chân mùa xuân
cột đ́ện vùi đầu hàng dây thép
lóng lánh sương chuỗi mắt
êm trưa vàng hanh

những dấu hài muối sương từ san fran.
bay bay xuân nương thất truyền
giọng hát đục khàn tiếng khèn nấc quặng mỏ
giờ tuyển sinh con ngựa thồ đứng
một ḿnh

Hoàng Xuân Sơn
23 juin 09

 

 

art2all.net