h o n g x u n s ơ n

 

đọc

Đi Qua Khu Rừng Lau của Đinh Cường,
nhớ thm


qua khu rừng lau nhớ ng Don [*]
rất xưa. m cả chiến khu về
cọng gi lum khum đồi kẻ bạc
trời buồn my lo dưới chn đ

qua khu rừng lau tc mnh thấy
pha sương pha nắng những phin đời
từng giọt ngủ đn qun thin thể
khc phả lặng vo khun chơi vơi

qua khu rừng lau chiều rất ốm
cọng di m cọng ngắn hấp hiu
lm sao ngắt được lm hoa sng
nu ngọn thương thn bi dập du

hong xun sơn
15 nov. 2014

 

______


[*] Don Quốc Sỹ, tc giả trường thin tiểu thuyết

Khu Rừng Lau

 

 

 

art2all.net