Hoàng Xuân Sơn

 

 

đ ộ c s á n g

canh khuya. sáng. độc. tim đèn
nửa khuya về sáng
hồn đen mất rồi
sao c̣n thức
với tao nôi
trăm mơ ngh́n mộng
ru đời viễn lai
lỡ buông tay
một ánh chài
sông ơi níu lặng
từng vai cầu buồn
lỡ khựng chiều
dưới mây tuôn
bay về đâu cũng tha phương
lạc t́nh

hoàngxuânsơn
17 tháng 7 - 2012


 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net