hong xun sơn

 

đ ỗ  m ầ u  h o a  t h i

 

 

 

đỗ quyn chiều vai lạ

qua rừng vc nắng xn xao

da trời xanh huế

ửng ma trạng nguyn o đỏ

khi chẩy xui như sng về cồn

như sng m m

dập du lau trắng d vin

ma im cổ tch

nhớ một người huyền trn xưa vc liễu

thướt tha dng gầy chừ về? đu

mở bước truy vong hội trang đi

văn xương khc đầu cnh thục nữ

hoa thi bối đầu

huế dần đng xm ngất trời

bụi bay như mưa chm kim

sương qu mạc lụn chn chim

vết chim đui mắt người

bay một trần khơi

chừ

đỗ quyn sụt si hoa .   nấc

ong ng lệ

buồn tra lo chiều gối qu

gi lung

nắm đất chẩy tri thương mười ngn

thương đường gn mấp m cười mm mm tn tro

phin phiến di hi

đỗ quyn thẩm nhung hoa cn đu đ

biết đu cn.

 

HONG XUN SƠN

thng ba hai ngn lẻ một

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net