h o à n g x u â n s ơ n

 

 

đồng lơa của lặng im

                    tôi khượi một nỗi buồn
                    nơi ṭng tâm bất lựcngậm câm ngậm câm ngậm câm
tôi ngậm
câm
như ngậm hột thị
tràng nguyệt quế bồ ḥn
ở đâu
bạo lực tràn lan ngoài phố
trong con hẻm mù
mắt nhắm và tai điếc
máu em sẽ
đổ xuống
dài dài
sẽ. hay đă
lưỡi dao mụ đàn bà đanh ác
máy h́nh chị bị dẫm nát
dưới cơ bắp lũ côn đồ chưa sạch lông măng
máu và mủ
hỡi ơi đồng nát
tổ quốc giống ṇi
[đất nước loạn rồi sao tôi cứ b́nh tâm!]
những cú đạp tôi ngậm câm
khẩu trang chà nóng mặt
không có hạt bụi nào nhởn nhơ lúc này
cánh tay cha ở ngoài biên giới
mẹ chịu đ̣n không sợ khóc
biểu ngữ trên ngọn cây
những chai nước tăng thêm bàn đạp
ḍng chảy đan tâm
không hiểu. thiệt t́nh không hiểu
v́ sao tôi ngậm câm
có lẽ thành phố đă quá liều nhiệt động


hoàng xuân sơn
tháng sáu nóng bức
 

 


art2all.net