h o n g x u n s ơ n

 

 

 

đồng xạ. tếch

khải triều
vi lượng m. mưa
gi tha lũ lụt
trắng ma an cư
nước ở đu. hm. đứng t
ti v em giữa thặng dư tnh ngời
mịch hồng lố rạng khơi vơi
luồn tay nắm vội mống trời xanh xưa
đồng cỏ nu lẩy bẩy. vừa
đất run nh thở
bn mưa rập rờn
thi cn mỵ đắm phc ơn

hong xun sơn

 

 

 

 

 


art2all.net