hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

Đ Ư A   N G Ư I

Kính Viếng hương hn ch Nguyn Xuân Thip

 

 

Đưa nhau về cuối đời chiều
nước lên mộ táng
bia ngời đá xương
thành văn
nức nở dặm trường
nghe nơi cung oán
niềm thương nhập tràng
thôi t́nh địa chấn
mang mang
chút thương
đau của muộn màng bến tăm
văn ai
tràn một khuyên rằm
mưa hoen thuỷ ải
về trăm năm dài

Hoàng Xuân Sơn
26 decembre 2011

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net