h o n g x u n s ơ n

 

 

 

dự cảm

ha ra ti đến bn nguời
chỉ v một cht bồi hồi m t
v ti chỉ đứng bn lề
ng rất lu pha m m cuộc đời
tnh thiệt m giống như chơi
tự v ti ở ngoi khơi động đnh
sng. v sao

sng sao c một ng m
l con đường sữa tới khu tuyệt tnh
ti v em m u minh
mang dấu ấn của dạng hnh v căn
chớp le. roi bung một lằn
đ rch nt triệu vết hằn nhn sinh
sng sao sa hỡi bạn tnh
nước ơi sng giũ hồi kinh ngạ từ


hong xun sơn
đầu thng 12 năm 17

 

 


art2all.net