h o n g x u n s ơ n

 

 

đ ủ  l u y ế n  c h i ề u  p h a i

 

 

c khi sắc ngt như dao.  bn

c khi mềm.  p m.  trơn lụa

trăn trở tới lui một đường thai nghn

rồi mnh mang giữa cực nắng. ngờ

 

đủ sng vo ve cho muỗi tới

đủ tối rầm r cho chim ku

thức giấc giữa lằn bin ngoại giới

lơ mơ.  đời sống vẫn yu kiều

 

em ạ.  cứ cuộn trn thn ta

như một tấm chăn cũ mm.  rch nt

rồi nht vo một x xỉnh no đ

để nghiệm thu thời khắc tu đ

 

.  l?  sng.  trưa.  hay chiều tối

con mắt trong hộc tủ nhn ra

ban mai treo một chm kỷ niệm

rồi đm.  sao.  ướt đẫm hằng h

 

 

HongXunSơn

thng 8. 2012

 

 

art2all.net