h o à n g x u â n s ơ nem về

anh ra đón em ngoài ngơ
xa xa có ngọn gió nồm
ở gần có chùm bông khế
lay v́ sao mọc đầu hôm

em về em về em về
em về mà về thiệt không
mà sao đường c̣n thăm thẳm
như tang thương cuộc bế bồng

anh vẫn đứng chờ ngoài ngơ
trông em như trông mẹ về
mẹ chừ tan theo tro bụi
em chừ tắp tít đường quê

hoàng xuân sơn
tháng 4-2015

 art2all.net