h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

giấc mơ của tôi


tôi mơ một trật tự b́nh thường
mùi ban mai lặng lẽ
ấm buổi chiều hương thôn
chiếc bánh nướng trên ḷ than
lửa hồng lên cung bậc
sự réo rắt mùa màng
vẻ yên ắng của thư pḥng
và cái nh́n lịch lăm đôi mục kỉnh


tôi mơ những ngày ấm lạnh hài ḥa
trái đất chưa nóng lên
và loài người chưa điên loạn
bằng sự cám dỗ quỷ ma
lây lan bệnh dịch
tôi mơ môt ngày dây kẽm gai nứt mắt
lương tâm tháo gỡ ṿng rào


tôi mơ một mệnh đề
xóa bỏ mọi lư tưởng
lư tưởng nào cũng độc tôn
chỉ có ḥa b́nh
ở lâu cùng nhân loại


hoàng xuân sơn
tháng mười một 2017

 

 

 


art2all.net