h o n g x u n s ơ n

 

 

giấc mơ cng

hy đẩy ti ln
đất bằng đang ngi ngủ
kẻ gian th tay xuống đường
vch đ nghễnh tai
lời cy nhọn

con tu vấp phải hng ro
ko chạy o rch
bung phin thị trấn trần truồng
bơi trong ma ảo giấc
ti biết na về đu những mỏ neo
đch thực c em. c đm mơ gần
phải khng
mi đy lưng quen chm gi hướm
lần phần
quải đn hương tiếng mộc nghe
quen thầm trở lại
kim xuyến đẹp trm
khoen tai cng my lệ
hi liễu bn ngoi song loan

tiếng nhạc nghe tm ti
ngoi bin thuỳ. giấc hạnh

hong xun sơn
3 juin 2015

 


art2all.net