h o à n g x u â n s ơ n

 

 

giả định về thơ bửa củi


không có ǵ chắc chắn
đinh đóng c̣n lung lay
đinh hương rù rịt ván đời
miệng sứa phừng lửa
con đ̣ mộc ră reng
biết trao đổi ǵ với thửa vụn
sống sóng
sáng lô nhô tử thi úp mặt
trôi. cứ trôi đi luồng hải định
không nơi nào chắc chắn
chiếc la bàn vẹo xiêu
hướng là giả định
ly tán
trễ rồi xác thân
không cơn đau nào chắc chắn
cuộc hỏa thiêu

 

tôi nhấc một cây em một cây
chúng ta đập xuống cuộc sum vầy
ngàn năm vỏ lửa che tâm nái
ḿnh nhe ra nanh vuốt cáo cầy

tôi cào một mà em cào hai
cào nát tâm si cửa khóa ngoài
bên trong ḿnh tha hồ đục đẽo
bệ thần phù thành lỗ châu mai

tôi kêu má c̣n em kêu ba
khấn vái cách chi cũng chẳng là
nhà cháy thiệt rồi. ừ. cháy thiệt
c̣n chút tàn tro xanh mắt ma
 


hoàng xuân sơn
24 fév. 2017

 


art2all.net