h o à n g x u â n s ơ n

 Giả Tưởng Về Một Mùa Vong
 

"Hôm nay thức dậy
không c̣n thấy một người
vó ngựa trên đời
hay dấu chim bay". . .
Trịnh Công Sơn


Sụt sùi mưa lệ cổ
trời thâm thấp chiêm bao
lướt qua thềm dung tưởng cánh nhang thắp
gầy ngơ tối
chấm mắt đỏ rưng hội mùa vong
thiên thu ś sụp

Vạn niên dây tranh đàn khơi
tháp cổ rêu muộn phiền
tháng năm hằng hà tráo trưng vết thương vẩy ốc
khêu đèn tim bấc lụn
sầu ơi sầu đen ngọn gió
bụng mang dạ chửa nứt g̣ bồi
sốt da bạch đàn
xanh thời xanh nguyệt chiếu
trăng nguyền xanh tóc huyễn xưa
xanh xanh suối đồi điệp trùng
thương một người đă thác ghềnh
thơng tay
mấy thuở dài
về hát nằm khoan hời
ḥ khoan mắt lệ trùng vong
mùa oan phế .


Hoàng Xuân Sơn
tháng tư hai ngàn lẻ một

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Bụi Phố
 

"Gió ơi gió ơi bay lên
để bụi đường cay ḷng mắt" . . .

Trịnh Công Sơn

Phủi trăng trên áo
bụi đường trên vai bụi phố cũng dường
hanh hao
về đây ghé vội trúc đào
mà lan khóc huệ
ngất vào biển dâu
con thuyền
táng mạng
đêm thâu
bao nhiêu hờn tủi qua cầu
bấy nhiêu
con mắt trưa
dáng nh́n chiều
đường giong ô lư cũng phiêu lạc rồi
sắc huyền một đóa mai côi
buồn chi
rẽ lặng khúc đời
thụy du
RỪNG XƯA ĐĂ KHÉP
lại .........................từ
trăm năm trừ một tuổi
như lai
c̣n??

Hoàng Xuân Sơn
12/AVR - 2001

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)art2all.net