h o n g x u n s ơ n

 

 

 

 

 

 

g n  m ộ t  m i  h ư ơ n g

 

hoa về khm xanh

nhớ lời thề cy tri

hạt bụi tắm bờ sng một mnh

chiều thơm

hương giặt giũ

nhớ gn trăng

cho cầu sương ln tc

khc khch ao vng

long lnh cười khuya

mắt.  v mi

giếng chia gu lng lng dng kẽ

rng rọc trơn mềm tuột ging vai

cổ thụ di đm

ngan ngt

vai.  chấm tc nằm lưu ly ngọc

giữ cho người biến tấu hong lan

 

HongXunSơn

thng chn năm mười một 

 

art2all.net