h o n g x u n s ơ n

 

 

gi. v lịch
tặng H.T.
 

gi lịch chạy một vng gip năm
[gi thổi v v lịch rơi t lả]
những tờ sương quyến lạnh ngoi sn
quyển giở mời trang khng đy
khng cn nhớ nổi năm no
mnh lm g ở đu cuộc thi ni kỳ diệu
khu về một khc đời ti hiện nhn sinh
trong cơn mơ trầm trồ nguyn đn
tượng hnh lập thể
phương v chiều đan rập nhau
ngực đồi cong
tay hơ lửa trời
nhận dạng băng sơn trong nồi nhiệt tn
vẫn l xun con suối xanh dạ quang
nung chy tia hn thuỷ
một bầu sao dốc ngược
bầy th người chạy quanh trai đn vi ta
ngọn đn tự kỷ
m dần thin thu


năm của những luống cy đm. nhớ
đm dọc xui trữ lượng thất thời
rt hết kh tiết
v khun mặt vườn xanh trm hương đng
chiếc o nu trn lưng người g
tổ quạ b rối
tc. v mắt
hiển vinh từng giờ
người mất tr đi tm diệu ngn
trn đọa đy sng nước


phố lả ngọn cầu nu di phương mơ
khi cảm nhận sắc trần của vai
gối về hng hoa địa tng
cuốn sch đ trc dần sơn gy
manh hồng khải t khi mi sực cười
bp sen ngọ
năm của gi. v gi
trn lấp địa đầu


hong xun sơn
26 dec. 2015
 


art2all.net