h o à n g x u â n s ơ n

 

 

gọi là

thời trai với ngô vương toại
và những mùa hè rợp hương yêu1.
mùa hè. tiếng nấc phương xa
tiếng chim dụi mỏ
tiếng khà trong mây
tiếng hôn êm. mảnh
lên đầy
tiếng âm u một hàng cây
thở dài
tôi ngồi nhập tiếng khoan thai
nghe em tiếng khẽ
tóc cài trắng hoa
mùa hè mùa hè đi qua
mùi hương rậm gió
gọi là
hương yêu


2.
bay lên đời
bay lên
chiều
lên cái diều đẹp
bay theo
cánh đồng
yêu người vô lượng
không không
đứng yên dũng sĩ
bước trồng tim si
yêu hồi gió tạt vu vi
trăm năm bóng ngựa
dễ ǵ yên hoa
ngắm theo con mắt nắng
ḷa
thiếu âm một độ
dương tà một khuyên
bay lên bay lên hồn quyên
sinh
là tận giữa triệu thuyền quyên
vây .


HOÀNG XUÂN SƠN
novembre . 03
[trích Lục Bát Hoàng Xuân Sơn
Thư Ấn Quán – 2004]
 


art2all.net