h o à n g x u â n s ơ n

 

 

g ố i   l ệ c h
 

khi ra đi với biết bao nhiêu con đường
là ca vui với bao niềm thương

tôi viết
để rồi ngừng bay
ngưng
đọng
chỉ c̣n những chuyến đi
trong ḷng bàn tay
mân mê khói sóng
hạn hẹp vốn thừa
thặng dư
đất
cát
bài ca về chiều
tôi hát tôi hát
lời bay trong gió(*)
cuốn đi cuốn đi(**)
về đâu ai biết
là câu trả lời
của gió
choàng hơi may
của thu rất gầy
thu vẫn gầy
trong tàn nắng lóa
tôi viết như đọa
nhủ thần lung linh
giấc ngủ
một ḿnh
nhập nḥa gân sóng
tay ṿ quả bóng
bay đi bay đi
quả bóng bay
đi

hoàng xuân sơn
15 oct. 2016
(*) (**) phỏng theo Bob Dylan, - Trịnh Công Sơn
 

 


art2all.net