h o n g x u n s ơ n

 

 

h ạ, c u ố i l ử a
 

 


bng lửa ta trn đầu
mần răng em chải tc
mần răng em soi mắt
ma h cạ nng bỏng
mn hết răng lược mềm
l thở đầy sn mộc
người thở trn lm vin
mi g như hoa cẩu
rực ln một cnh chm
my cầm lng khng đậu
nn my đnh bỏ đi
theo chn ma nước lũ
ro ngn thu xa xứ
về ngang cửa thần ph
bi tc em triền sng
đ dợn cng thin thu
sao vẫn cn lng ngng
về m tuổi đợi m
hnh dựa bng chnh chao
con đường chm di nn
che nghing lại dốc c
trn đầu tn bng lửa
ma đi. ma khng nghe . . .


Hong Xun Sơn
mười. thng tm. mười ba


 

art2all.net