h o n g x u n s ơ n


ht giữa vườn

 khi my trn về am thảo
thấy ta đứng giữa vườn nhn
một cnh chim vừa bay khuất
một nụ mầm mới chết non

một phiến hồn trơ như đ
cng nhau mi nhẵn mặt tnh
khi la tay vo trong bng
bỗng rụng rời xướng v minh

cu ca. chữ cn được mất
m đời di lắm qung ba
con sng nước m bức đoạn
chết cho sương được lứa gi

nụ hồng. đừng đưa tay hi
để cho em đẹp bnh minh
mặt trời mặt trời sao vội
chưa thơ ngy đ tuyệt tnh

thi đứng ring chiều. thc giống
rải thơm cho gi về ngn
mai sau rừng xanh ph nhạc
thăng trầm một nốt khng ngn


HongXunSơn
26 nov. 2013
 

 


art2all.net