hoàng xuân sơn 

 

h á t.  h n g

 

thanh qun hng

[ thành qun hng? ]

hi ơi không du

c̣n mong ǵ gào

hát thm

mt khúc lao xao

mà nghe liếng xiếng

cào cào lon. bay

ging ơi

ch đă xa by

đi mô nh gi

v cay đng. cùng

mt mai th th tao phùng

xin c̣n đưc hát

t́nh rung. ngân

đy

 

Hoàng Xuân Sơn

9 jan. 2012


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net