hoàng xuân sơn

 

 

H Á T   T H C

 

 

Thức dậy . vắng lặng mênh mông quá đỗi
h́nh như một cái ǵ vút qua . mơ hồ
(một cánh hoa chạm khẽ vào thành kính ?)
chim vụt bay hiên ngoài . tiếng vỗ cánh khô

Hẵn biết trời cao đă ḷa nắng mới
nhan soi một góc c̣n vương hơi lạnh . sáng mờ
chớm trưa đầu hạ bông mười giờ đỏ
chúm lại những môi son trang báo giở ơ hờ

Ôi cuộc đời có bao nhiêu cái đẹp . cảnh đẹp . người đẹp
một ngày yêu rồi không yêu rồi không rồi yêu
(cái hen ở cổ đă quen sao c̣n buồn vướng vất)
nhớ ở xa xăm chao lượn một cánh diều

Thức dậy . hát khẽ một đoạn quen đêm qua nằm mộng
nhấn chỗ xuống lên thăng trầm cuộc đời
một ngày thẳng tắp không c̣n ra giống
hát chơi hát chơi . buồn t́nh hát chơi .

HOÀNG XUÂN SƠN
juillet 2000

 

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net