h o n g x u n s ơ n

 

 

hạt trăng rơi

đm m. nở trắng con ngươi
thức giấc chưa đủ
thức đời quạnh mng
thức nhau tan tc giữa lng
nghe m hn thử
nằm trong no cuồng
thức tnh vời vợi trăng
sun
hạt rơi trn gối
hạt luồn dưới tay
đm xanh. trng thẳm tới ngy
mở ra huyền lộ
v my
trắng
chm

 


ngingi rơm    lửa
 

tr khuya với đon minh đạo
nhớ huy tưởng. b l chn, xưa


vị tr
cht
lc nửa khuya
m đời tm lực
nghe thừa một cu
tm hoa
ở pha mun mầu
chừng hương tu mật
chỉ lu gương đm
sng ra
buồn rỗ mặt thềm
phong lan mi dạ
ro thm mối giềng
chng chnh
ứng một đời ring
tr khuya ngộ sớm
quay mềm lục vong
 


hong xun sơn
hai mươi mốt. ốc. mười lăm

 


art2all.net