h o n g x u n s ơ n

 

 

L'Histoire D'Un Amour

Francis Blanche /Dalida
 

Mon histoire c'est l'histoire d'un amour
Ma complainte c'est la plainte de deux coeurs
Un roman comme tant d'autres
Qui pourrait tre le votre
Gens d'ici ou bien d'ailleurs

C'est la flamme qui enflamme sans bruler
C'est le rve que l'on rve sans dormir
Un grand arbre qui se dresse
Plein de force et de tendresse
Vers le jour qui va venir

C'est l'histoire d'un amour
ternel et banal
Qui apporte chaque jour
Tout le bien tout le mal
Avec l'heure o l'on s'enlace
Celle o l'on se dit adieu
Avec les soires d'angoisse
Et les matins merveilleux


Mon histoire c'est l'histoire que l'on connait
Ceux qui s'aiment jouent la mme je le sais
Mais nave ou bien profonde
C'est la seule chanson du monde
Qui ne finira jamais.
 

 


TNH SỬ
lhistoire dun amour
Lời Việt: Hong Xun Sơn (novembre/1997)

Lật một trang thơ xanh nồng thắm chuyện tnh đi ta
Mặn m cu thương yu ngn kiếp chẳng hề phi pha
L biển khơi bao la một ci tnh
L non xanh cao ngất một bng hnh
Lời nguyền đam m trong cuộc sống

Từng vng tay nng niu hạnh phc miệt mi thanh xun
Từng nụ hn trao nhau nguyện ước một đời bền lu
D đường chng gai qua vực thẳm su
Cng chia sớt đến lc bạc mi đầu
Từng niềm vui từng nỗi khổ đau

i mơ mng một trang tnh i
Sng lung linh ci nhiệm mầu
Sẽ đưa vo nguồn thơ nhịp sống
Thiết tha như thuở ban đầu
Khc yu đời dng mi về sau
Cho dương trần ha chung dng mu
Dưới tinh cầu lấp lnh ngn sao
Lắng nghe trong tin yu dạt do


Rồi một mai hương hoa chm đắm cuộc tnh dương gian
Chuyện tnh yu khng bao giờ hết từ ngy cưu mang
Một dng sng mang theo một mối tnh
Ngn nước biếc in ln mầu tc xanh
Du dịu m về bến thin đường

(soạn lại, ghi tặng anh Tn Thất Ph -
hoi niệm chị Hong Hương Thuỷ
thng 8 năm 2017)

 

Mời nghe:

L'histoire d'un amour

 

 


art2all.net