h o à n g x u â n s ơ n


 

ho&su

từ đường mật rủ rê tôi
ru tôi tự sướng những lời tôi ru
ru qua cửa bể thần phù
trồi lên mặt sách du du kỷ hà
ôi. [thích] ḿnh
cũng [giống]
ta
giựt ḿnh ngọt lợ
hóa ra mật đường

hoàng xuân sơn
2 juin 2015

 

 

 

 

 


art2all.net