hoàng xuân sơn

 

H  O  A      D  U  N  G

 

 

xe đi như thuyn trôi

trên mt đi băng giá

kư sinh mt tơ tri

bám đeo ḷng hoang dă

 

 

m khơi nhng ḍng sông

mưa xiết đi hoen l

lao đao ánh dương hng

đêm lm dn khúc k

 

 

mt ngày đă rt xưa

tiên tri hn vng di

em . biết my cho va

tóc vi chiu sương khói

 

 

cung âm này khe lng

đá núi bng sinh t

xin mt ln hơ nóng

ca mun phin tâm tư

 

 

là ai hương nguyt quế

thong chút trm lưu ly

thc na mùa hưng phế

sương xanh vết ngc tỳ

 

 

mt thi trăng ph d

vi i quan đau

ngh́n năm mây n trú

hoa dung tưng không mu .

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

7 . jan  .  07


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net