h o n g x u n s ơ nhồ muối. sng. v đường nghẹn biển
         gởi tịnh tm khc hong quốc bảo

ở phố hồ muối chiều moc-mng lấn qua ty tạng
_______________đường thẳng đứng cy
đức đạt
trng kinh sư đ gầm đẩy tan xiềng gng
ni cứng nhọn mới
những vần trắc c khi cheo leo hiểm trở
thơ bỏ ni xuống đo
[bước đi]. bước đi ny khoảng cch
nh v địch hiến dng đời sức động
ng ngũ tnh thing
hy giữ mnh rung chuyển
trn từng nhnh sng

chảy đi sng d đường nghẹn biển
sng chảy qua hồ
muối thả nổi phao người cấp cứu
nối kết những bn chn hội thề
lửa xanh bm tc
hy kch hoạt tế bo c no
quảng trường nhn văn mới khng cn đo hiếp
người về người về
rợp trần sen

bao la từ quạnh mng
hồ nghe ging chung đồnghong xun sơn
su thng su hai ngn mười bốn 

art2all.net