h o n g x u n s ơ n

 

 

 

h ci, thơ


ẩm

chn rượu bọng. nhướng thị
ngờ
bơi người c hạn
cn khn biển
nguyệt hồng sa mn
đng điếng


ngụ

mưa trn hoa
sng dặm bo
thanh cư
vốn ở tỳ kheo
chung l vng
ngn
trụi

 


phn

ni. l ni?
khng phải ni
tơ thiều
mảnh dụi ngn quang
ghềnh đu
ghềnh
khc nhặt

 


ảo ảnh

bước qua cầu trăng
lơ phơ
mọc
xa mấy nhnh dương
m độ đường
hồn ai đốm
hong xun sơn
thng mười năm 17

 

 


art2all.net