Hong Xun Sơn

 

 

h u ế. h ế t c ả

 

 


con sng thơm ni bnh phục
o o gi trận
khố xanh
cầu tng xẻo đau lung niềm bạc
bạc tnh bạc nghĩa chơ đi m thẳng c o ngn
đi m nước chạy đi m
răng m hốt lại
bạc phiền long no đường yn
yn lng chi m hoa tn ngọc thạch
l m cn chu đầu
hun thơm mi xun
một đi một cặp ngoo tay nhau nu o nhau
chừ một chắc
o ai thề?loang sương mỏng
rứt đi
cười buồn chi rứa tề
chao ơi đừng khc?
chừ nhang nhc đường tơ
xm xt loay hoay
lập lờ
nớ ni sng cn thơm rong cn xanh
trắng cn my tạnh
ln ci bờ

long một ci
tan hoang hết cả nờ !

HONG XUN SƠN
thng mười hai hai ngn 

 

trang hong xun sơn

art2all.net