h o à n g x u â n s ơ n

 

 

in the front of

mùi ẩm mốc của căn pḥng
gâygây.           mùi nằm ḷng ghê gớm
một buổi mai dung thuộc
anh không thể thiếu những điều đă chan vào khung hóa cuộc đời
trong đó tế bào em
in the front of
nhũng thân thương mầm bệnh
chúng ta bệnh lư bệnh giải mù mờ
trôi theo cuộc đời
lăn quay từng mật độ
đậm đặc. có khi suồng să
t́nh yêu t́nh yêu
trong ngôi nhà tự nguyện hiến dâng
trật tự theo chiều hôn lễ
nhiều khi tôi cứ phát bừa
xin em dịu dàng luận tội
bây giờ những viên gạch đă chất đầy công án
niềm tư lộm cộm phương tŕnh
một với một vẫn là hai
vẫn đầu cúi nghe mặt
khúc hội thoại nghiêm chỉnh
canh trường. và những áng sao thưa


hoàng xuân sơn
12 juin 2015

 


art2all.net