h o n g x u n s ơ n

 

 

 

k h ẩ u   t r a n g

 

                   rớt xuống tựa đề

                            rớt xuống chng chnh cu, chữ

 

mỗi sng ti nhấm nhp cơn buồn ngủ

nhai hạt huyền c-ph

mng tay cnh kiến bi ln rờn rợn

co dọc sống lưng ma cm mang về nọc gi vng bọ cạp

tuổi dương cưu mắt trợn trừng

oc-mn pha chế liều cực mạnh

uống cơn sex ny đồng la những năm ở khng

tập tng bị gậy

 

chiếc vy hoa xe lm đỏ mặt sừng tru

em đi chn ống tre dập du giang nứa

vc hẻm tối m u

ma đẵn gỗ trn ngn

v lạc thnh dưới phố

 

ka-oa-na-b bi rc đường chui

ba đồng một chục bng li ti tạo

cảnh st d sng kẻ bận o da mu

buổi chiều thọ tang lnh tụ

mấy ả giang hồ tm tụm ngoi hin

trời đang mưa hay nắng ở đu

gi đen trm chăn khch lữ

 

bi thơ trập trng ảnh lạ

ngi sao le ln phụt tắt

như ci hy đui mắt nng

hy khẩu trang cuộc tnh tươi giống

con tu nhấn ga chạy lt đm

bảnh mắt tinh tươm bnh sừng b mứt mật

 

sng nay ti ăn hết cơn buồn ngủ

tuồng như đm qua cỏ yn lnh dưới trăng(*)

những giọt c-ph tra khỏi cườm mắt

rt bỏng vết thương mềm tay cọ cứa

 

 

HONG XUN SƠN

18 sept. 09

 

(*) chim nghiệm từ một ci tn

 

 

 


art2all.net