h o n g x u n s ơ n

 

 

khảy chữ
cuối năm. đọc lại thơ thuỳ

lụt tuyết trn lấp hết kho chữ
tấm bảng trời tự xa mnh mng
lội ngược tc ru về lưỡng cực
nghe nam bắc vng giữa u hồng

cố nhin. thng đồng niềm tự ải
[g thi sĩ ấy ngồi b gối]
mười năm khng thm lm một cu
thơ như đc hậu mi then kha
lời nghiến răng cửa khp đời lu

cửa lấn nhau vo phin ct kt
chợt nm thăng thin một chi nh
lều văn ảm đạm ma chun tứ
nạo. vt. kỳ cng chẳng thấy ra

như lũy băng sơn cứng hm đ
đui con qui th mồ giao lưu
vệt sng nơi mỹ miều trăn trối
đời bỗng nhẹ thnh hết on cừu

đ quen với từ trường thc hối
ht chặt vo nhau đẩy lực nhau
ngn tay thm cht hương mi mớm
bng thả nim hoa chy nhiệm mầu

hong xun sơn
31 decembre 2015

 


art2all.net