h o n g x u n s ơ n

 

 

khim nhu

ni xương đau. nhọc. đời la
cầm tay một buổi u oa thiếu thời
my lng qua bộ ảnh. rời
nghe tin rng động buổi rời thu vi
lời hai mang. mọp xuống. quỳ
lăn xăn hộ chiếu sng đi thuyền về
giọng đn rứt mắt tỉ t
nn cu tận tuyệt ốm kề thu sương
nhn xanh xao. la. tận tường
da thơm một đa thuần lương rợp ma
m mnh. nhớ bạn quanh co
nửa khuya trăng ập xuống ta vĩnh nghim

 


lửa xanh

v rồi giấc qu nương tay
đm ln gối tự trm đầy thu dung
đường đi tuyn ha mịt mng
lm sao ti nhận ra em đồng hnh
giữa chng mnh. khoảng trời xanh
c khi xanh lả qua thnh lũy tim
những đa hoa nở rộ. mềm
ti xin quỳ tặng dng em bng lầu
cuộc lửa chiều xanh bể du
rồi xanh hết cả tnh đầu mơi xưa

hong xun sơn
25/1/2015
 art2all.net