h o à n g x u â n s ơ nkhí hậu. bốn


sẽ hẹn b́nh minh mai sau đến
hôm nay lửa đă tắt mặt trời
nguội. vữa đôi mắt buồn u ám
và tiếng thở dài đêm măn khai

[ có phải là em chôn chân đứng
một nửa thanh xuân nửa khải huyền]

con người chống đỡ mọi thứ
cẳng chân
vai
lưng
thậm chí cân năo
mà đời vẫn cứ chông chênh

hà hơi đầu ngón tay
trôi đi hết nực nội
c̣n lại trên mây
vừng trán
thơ ngây tắm gội
buổi chiều

cảnh thổ không như những chái nhà
có khi nằm lịm dưới hàng ba
một bầy gió chướng quên khuy áo
trạc ngực thiên thu lạnh tuổi già


Hoàng Xuân Sơn
1 feb. 2014

 

art2all.net