h o n g x u n s ơ n

 

 

khoảnh khắc
 

vi đầu nghe trống vắng

thim thiếp cung đn
 

thnh quả của gi bụi
l những gt chn trầm lắng
trn khắp ng đường kin tạo
ngy ra đi với tm hằng
ma xanh đem cho hồng cht nắng
đẹp vng tươi xun ni đồi
những con sng truyền kỳ
nt vẽ
dịu mềm như tranh
như thơ huy hong d sử
hy thp bt vo tn
chng ta c những chuyến đi về nguyn tc
lấp lnh mầu uyn sơ


quần thảo với buổi chiều hưng phế
ngồi giữa oanh sầu
huy l chm bng mốc
cht ngi thương thời lưu lng
tiếng chim
tiếng chim nghn năm vọng dội
hiến tạng dương phm
lm sao nghe được lời đau đ tảng
những ngi nh knh kiệu
mọc kn xa hoa
người người thổi kn tu oa thc đuổi
cho đến lc dương cầm
đuối quỵ giữa lng đm v lự

mai. một ngy no
gi bụi ring trao tnh hoan ải


hong xun sơn
11 thng 8/2017

 

 


art2all.net