h o à n g x u â n s ơ nkhói hương xoay tṛn bông vụ

những chóe vàng au thời mẫu tự
ê a đọc một cuốn sách vần
em hiền em hậu em non yếu
thủa bóng cha xa hương mẹ gần

nhà vườn xanh mượt hồn cây trái
ra mỗi bến sông đứng thập tḥ
mỗi năm lớn dậy mầu đất cát
mầu của sắc chiều pha ánh tro

đường thanh của chim phơi phới hạt
chiếc mỏ cong cong phơn phớt hồng
thương con sẻ nhỏ ngoài sân lạnh
manh áo cơ hàn chưa đủ lông

đủ cánh bay đi trời quên nhớ
vàng hoen câu chữ mắt sách mờ
chuỗi treo lấn lướt niềm tóc bạc
ai nhấn cho đời dăm phím tơ


hoàng xuân sơn
17/4/2015art2all.net