h o n g x u n s ơ nkhc trợ hứng kẻ m đn

lu rồi khng tới sn ga
luẩn quẩn sn g nhớ trước qun sau
bước đi đu hở nhiệm mầu
xin người ở lại với ru tc cn

rngrng           xe. ngựa. thất tung
cửa ra. đường. chặn. mịt mng hướng tri
nước khoo chn một ngọn đồi
v mnh mang giữa thu hồi biển du

gi len kẽ. ngứa. mặt đời
nằm try pha bạn mỏi cươi buồn rầu
leng keng nhạc xuyến ln lầu
rồi đi đi miết hn lu khng về

mơ về đụng tới hng ba
hng xanh chịu trận hng b chịu đau
chiều hm nắng qui rầu rầu
chiều hm bng xế qua cầu bng rơi

về nơi cạn cợt rong bo
chợt đời vng nổi tỳ kheo một miền
dy đn ht. ngậm. khc thing
nghe a vỡ giữa tương truyền phc m

hong xun sơn
19 mai 2014

 

art2all.net