h o à n g x u â n s ơ n


 

 

kiều vọng
tặng thiền thi Thanh Lam

người về. nhín đỏ rêu xanh
là khi tường đă thập thành cơn đau
tội mây chưa, bạc mái đầu
ngày đi viễn thức muôn mầu luyến lưu
quyên ca lấn cấn giọng chiều
ngồi bên tê vọng nghe thiều đổ mưa
một mành hoa trắng không mùa
ch́m trong sư tịnh niềm thua được c̣n
đeo ḿnh với bóng sắc son
một mai thuyền lạ khúc ṛn thuỷ tinh
một hôm. đường nhớ khúc quành
chuỗi buông tràng hạt thuần thanh vết t́nh
lam kiều ở ngọn phong linh


hoàng xuân sơn
23 mai 2015
 

 

 

 

 


art2all.net