h o à n g x u â n s ơ n

 

 

làm chi ai bày *


quy tŕnh

nhắp một chén giao thừa
cắt một nhát nguyên đán
rồi lủm hết
cả mùa xuân tai ương


heo

nỡ ḷng nào
ăn thịt heo
nhậu ḷng heo
xem phim heo
mượn đầu heo
đem tiếng ác
đổ cho heo


tết ho

ho. sủa nguyên đêm tới rạng ngày
ho là tiếng sủa thèm ngất ngây
ho sủa sủa ho ho sủa sủa
tết đến hồi nào thiệt chẳng hay


nhạc

rón rén đi trên phím ḿnh
sợ ồn tiếng nhạc hành kinh
rề-mi-pha-xồn-la-xí
đồ nhẹ thâm niên cuộc t́nh


cộng hưởng

em hăy dựng xong cây nêu rồi đi
gái xuân. mả tổ với thuồng luồng
một gă thành hoàng kiêm thổ địa
bánh trái nứt mắt hết c̣n ǵ


d(r)ầu

dầu lửa sao gọi dầu hôi
dầu ǵ cũng đốt củi tươi hoả ḷ
đốt bà nó (hết) cái ṿng vo


làm thơ với anh mặt vuông

anh tự tỏa sáng tôi nhặng xị
bề ǵ cũng có lúc tinh tươm


hoàng xuân sơn
cuối năm con chó(a)
 

_________

*tết nhất làm chi ai bày. . .
câu hát của ban AVT


 

 


art2all.net