h o à n g x u â n s ơ n

 

lăng nghiêm

 

 

 

dưới bóng.  cội

ôi mừng

c̣n cái ǵ

đường được viết ra

mừng đời

chưa cạn kiệt

c̣n bơibơi

thiêm thiếp

mừng cuộc t́nh

thấm mệt

nâng niu ḅ          trườn

đoạn đường ca lăng

kinh già

thế kiết

ôi mừng ôi mừng

một lúc nào

hết biết

                                                         

 

đầu giường

con dao 2 lưỡi cứa bề nào

mũi nhọn đâm xuyên qua lá lách

phổi bật dậy ho trùng lao

con mọt trở lại nằm nghe sách

 

 

10 phương

rồi người gù lưng bữa nay

gùgù.  như thể đánh đu cuộc đời

tơ trời mảnh lắm người ơi

đu tới.  đu măi đu hoài            đu lui

 

 

tiễn

sân ga nào cũng bất trắc

chân tường đứng tựa vào lưng

sợ chấp chới bàn tay vẫy

tàu đi tàu đi tàu cứ đi

không chịu nổi người chờ

lối ṃn cổ cánh

 

 

điều hiển nhiên

gần tôi.  có chỗ tôi ngồi

xa tôi.  có dặm mây trời bay bay

điều hồn nhiên của một ngày

không ai biết được bàn tay làm ǵ

bàn chân th́ cứ ù ĺ

  

hoàng xuân sơn

23 tháng chín 14

 

 

art2all.net